Wynajem

Joanna Bieniek

+48 513 067 349

joanna.bieniek@cream-advisors.pl

CREAM Property Advisors

ul. Wilcza 50/52,

00-679 Warszawa

Prosimy o podanie swoich danych -
skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną.

Zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych

Joanna Bieniek

+48 513 067 349

joanna.bieniek@cream-advisors.pl

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych lokali, odwiedź stronę Plan Galerii

Administratorem danych osobowych jest TED Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00 - 120 Warszawa, zwana dalej Spółką. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO), tj. w celu realizacji umowy (nawet zawieranej ustnie lub za pośrednictwem akceptowanego regulaminu), jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez TED Poland Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00 - 120 Warszawa w celu przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w przypadku podania numeru telefonu - kontaktu telefonicznego w sprawie informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.